Η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ)

ιδρύθηκε το 1968

"για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των Ελλήνων μουσουλμάνων δασκάλων της Θράκης"

και καταργήθηκε την 31η-08-2014

 

 

Το αρχείο της Ε.Π.Α.Θ. μεταφέρθηκε στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (http://www.syntonistiko.compulaw.gr) που έχει εφεξής την ευθύνη για την διαφύλαξή του καθώς και την έκδοση και χορήγηση εγγράφων και πιστοποιητικών στους ενδιαφερόμενους (1798A/123450/Ζ1/1-8-2014 Υ.Α., Φ.Ε.Κ. B’ 2209/2014)

 

 

Τελευταία Μεταβολή: 3 Σεπτεμβρίου, 2014